Onderzoeksgroep

Bij het onderzoeksteam zijn betrokken Robin van der Linde als promovendus en Rafaele Huntjens, Marleen Rijkeboer en Nathan Bachrach als hoofdonderzoekers. 

Robin van der Linde

Robin van der Linde is werkzaam als PhD student binnen de behandelstudie schematherapie bij dissociatieve identiteitsstoornis. Daarnaast volgt ze in het kader van de Topklas de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot klinisch psycholoog bij de GGZ Oost Brabant.  

Rafaele Huntjens

Prof. Dr. Rafaele Huntjens is een van de hoofdonderzoekers bij deze behandelstudie. Ze is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep ‘Clinical Psychology and Experimental Psychopathology’. Haar leerstoel richt zich op traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen en ze werkte mee aan de ontwikkeling van de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen en de zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Rafaele participeert in de  Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool Experimentele psychopathologie (EPP). Tevens is zij Editor-in-Chief van de ​Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 

Marleen Rijkeboer

Prof. dr. Marleen Rijkeboer is ook een van de hoofdonderzoekers. Zij is aangesteld bij zowel de Universiteit Maastricht als de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich voornamelijk op de diagnostiek en behandeling van mensen met traumagerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Zij was betrokken bij de zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Marleen is tevens hoofdopleider van de BIG opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut bij RINO Amsterdam. Zij is daarnaast als behandelaar werkzaam bij G-Kracht Psychomedisch Centrum Amsterdam en zij geeft zowel in Nederland als elders in de wereld trainingen en supervisie in schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Zij is erelid van de Vereniging voor Schematherapie en de International Society of Schematherapy. Marleen is de huidige voorzitter van de VGCt, bestuurslid van P3NL en lid van de Akwa GGZ Kwaliteitsraad. 

Nathan Bachrach

Dr. Nathan Bachrach is de derde hoofdonderzoeker binnen de behandelstudie. Nathan is werkzaam bij GGZ Oost Brabant als klinisch psycholoog en programmaleider persoonlijkheidsstoornissen en hoofd van de onderzoekslijn persoonlijkheid en trauma. Het onderzoek binnen deze onderzoekslijn concentreert zich op toegepast wetenschappelijk onderzoek voor mensen met trauma en persoonlijkheidsstoornissen met als doel de kwaliteit van zorg en de mate van herstel van mensen met persoonlijkheid en trauma te verhogen. 

Nathan is supervisor gedragstherapie en schematherapie en hij behandelt cliënten met complex trauma en persoonlijkheidsstoornissen. Hij is tevens waarnemend hoofdopleider van de BIG opleiding tot GZ opleiding bij RINO Zuid. Nathan heeft zijn promotieonderzoek gedaan naar de rol van sekse, hechting en autonomie in persoonlijkheids-pathologie aan Tilburg University, waar hij momenteel ook een aanstelling heeft. 

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op als je meer over het onderzoek wilt weten. 
Dit kan via onderstaande gegevens: 

Robin van der Linde
 r.van.der.linde@rug.nl