Onderzoeksgroep

Bij het onderzoeksteam zijn betrokken Robin van der Linde als promovendus en Rafaele Huntjens, Marleen Rijkeboer en Nathan Bachrach als hoofdonderzoekers. 

Robin van der Linde

Robin van der Linde is werkzaam als PhD student binnen de behandelstudie schematherapie bij dissociatieve identiteitsstoornis. Daarnaast volgt ze in het kader van de Topklas de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot klinisch psycholoog bij de GGZ Oost Brabant.  

Rafaele Huntjens

Prof. Dr. Rafaele Huntjens is een van de hoofdonderzoekers bij deze behandelstudie. Ze is werkzaam aan de Rijksuniversiteit Groningen bij de vakgroep ‘Clinical Psychology and Experimental Psychopathology’. Haar leerstoel richt zich op traumagerelateerde en dissociatieve stoornissen en ze werkte mee aan de ontwikkeling van de zorgstandaard Dissociatieve Stoornissen en de zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Rafaele participeert in de  Nederlands-Vlaamse onderzoeksschool Experimentele psychopathologie (EPP). Tevens is zij Editor-in-Chief van de ​Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry. 

Marleen Rijkeboer

Prof. dr. Marleen Rijkeboer is ook een van de hoofdonderzoekers. Zij is aangesteld bij zowel de Universiteit Maastricht als de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek concentreert zich voornamelijk op de diagnostiek en behandeling van mensen met traumagerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Zij was betrokken bij de zorgstandaard Trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Marleen is tevens hoofdopleider van de BIG opleidingen tot klinisch psycholoog en psychotherapeut bij RINO Amsterdam. Zij is daarnaast als behandelaar werkzaam bij G-Kracht Psychomedisch Centrum Amsterdam en zij geeft zowel in Nederland als elders in de wereld trainingen en supervisie in schematherapie en cognitieve gedragstherapie. Zij is erelid van de Vereniging voor Schematherapie en de International Society of Schematherapy. Marleen is de huidige voorzitter van de VGCt, bestuurslid van P3NL en lid van de Akwa GGZ Kwaliteitsraad. 

Nathan Bachrach

Dr. Nathan Bachrach is de derde hoofdonderzoeker binnen de behandelstudie. Hij is universitair hoofddocent bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. Hij doet onderzoek naar trauma gerelateerde  en persoonlijkheidsstoornissen. Daarnaast is hij hoofdopleider van de postmasteropleiding tot GZ van RINO Zuid en werkzaam als klinisch psycholoog en programmaleider bij GGZ Oost Brabant. Hij is tevens supervisor VGCT en SFT en EMDR practitioner.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact op als je meer over het onderzoek wilt weten. 
Dit kan via onderstaande gegevens: 

Robin van der Linde
 [email protected]