Publicaties & nieuwsbrieven

We zijn op zoek naar cliënten die mee zouden willen doen aan de behandelstudie "Schematherapie bij mensen met een dissociatieve identiteit stoornis". Druk op meer lezen voor informatie over de behandelstudie. 

Recente publicaties


1: Schematherapie bij de dissociatieve identiteitsstoornis: een case report

 In dit case report wordt de toepassing van schematherapie voor DIS weergeven. Het is een praktisch artikel waarin een illustratie gegeven wordt van een casus binnen de lopende trials naar schematherapie bij DIS. 

2: Schematherapie bij cliënten met een dissociatieve identiteitsstoornis

Dit is een hoofdstuk uit het Casusboek Schema Therapie. In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een casus uitgelegd hoe schematherapie wordt toegepast bij mensen met een dissociatieve identiteitsstoornis.  

3: Het modusmodel van DIS: uitleg en misverstanden

In dit artikel wordt het modusmodel van de dissociatieve identiteitsstoornis verder toegelicht en wordt er ingegaan op misverstanden.

4: Diagnostiek en behandeling van kinderen met DIS

In dit artikel wordt toelichting gegeven over de stand van zaken omtrent diagnostiek en behandeling van de dissociatieve identiteitsstoornis bij kinderen. 

5: Traumagerelateerde klachten - een aantal populaire behandelingen onder de loep genomen

In dit artikel worden een aantal traumabehandelingen onderzocht. Vanaf pagina 15 wordt ingegaan op geleide synthese. Dit wordt dor sommige behandelaren gebruikt bij mensen met DIS. 

Verdere relevante artikelen

  • Marsh, R.J., Dorahy, M.J., Butler, C., Middleton, W., de Jong, P.J., Kemp, S., et al. (2021). Inter-identity amnesia for neutral episodic self-referential and autobiographical memory in Dissociative Identity Disorder: An assessment of recall and recognition. PLoS ONE 16(2). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245849


  • Marsh, R.J., Dorahy, M.J., Verschuere, B., Butler, C., Middleton, W., Huntjens, R.J.C. (2018). Transfer of Episodic Self-Referential Memory across Amnesic Identities in Dissociative Identity Disorder using the Autobiographical Implicit Association Test. Journal of Abnormal Psychology, 127.  pp.751–757.


  • Huntjens, R., Wessel, I., Ostafin, B. D., Boelen, P. A., Behrens, F., & van Minnen, A. (2016). Trauma-related self-defining memories and future goals in Dissociative Identity Disorder. Behaviour research and therapy, 87, 216–224. https://doi.org/10.1016/j.brat.2016.10.002 


  • Huntjens, R. J. C., Verschuere, B., & McNally, R. J. (2012). Autobiographical amnesia in patients with dissociative identity disorder. PLoS ONE, 7(7), e40580. 

          https://doi.org/10.1371/journal.pone.0040580 

  • Huntjens, R. J., Peters, M. L., Woertman, L., van der Hart, O., & Postma, A. (2007). Memory transfer for emotionally valenced words between identities in dissociative identity disorder. Behaviour research and therapy, 45(4), 775–789. https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.07.001


  • Huntjens, R. J., Peters, M. L., Postma, A., Woertman, L., Effting, M., & van der Hart, O. (2005). Transfer of newly acquired stimulus valence between identities in dissociative identity disorder (DID). Behaviour research and therapy, 43(2), 243–255. https://doi.org/10.1016/j.brat.2004.01.007